دانلود رایگان


پاورپوینت درباره تشريح الزامات سيستم مديريت HSE - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت درباره تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE

دانلود رایگان پاورپوینت درباره تشريح الزامات سيستم مديريت HSE این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 189 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.
لینک دانلود پایین صفحه
مقصود و دامنهHSE-MS
راهنماي نظام مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست تهيه گرديده، تا :
تمامي موضوعات مرتبط با نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست دريك سند مجموعه واحد بيان گردد.
درتمامي فعاليتهاي یک سازمان صرفنظر از نوع عمليات جاري در آنها مورد استفاده قرارمیگیرد.
ضمن غيراختصاصي بودن موضوعات، قابل انطباق با فعاليت شركتها و فرهنگ هاي مختلف باشد.
قابل انطباق با فعاليت هاي پيمانكاران اصلي وفرعي بوده و از نقطه نظر حقوقي نيز قابل قبول واقع شود.در چارچوب الزامات قانوني موجود، علاوه بر رعايت اين الزامات، فعاليت / عمليات را نيز تسهيل نمايد.در صورت نياز، ارزيابي فعاليتها را نسبت به يك استاندارد ) مجموعه استانداردهاي بين المللي) تسهيل نمايد.در اين راهنما عناصر مورد نياز توسعه، استقرار، حفظ ونگهداري يك نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست تشريح مي گردد.اين راهنما ميتواند بعنوان الگوئي براي شركتهاي توليدي يا پيمانكاري كه در جستجوي كسب اطمينان از وضعيت خودشان در زمينه HSE و نشان دادن پايبندي خود به اين اصول به مراجعي نظير قانون گذاران، همسايگان، همكاران، مشتريان، بيمه گران و همچنين هدفمند نمودن مساعي خود براي انطباق با خط مشي هاي HSE در قالب يك نظام مديريت بر مبناي هدف هستند، مورد بهره برداري قرار گيرد. تعاريف و اصطلاحات
تعاريف و اصطلاحات بر اساس استاندارد
Hazard : source or situation with a potential for harm in terms of injury or ill health, damage to property, damage to the workplace environment, or a combination
خطر: موقعيت يا منبع بالقوة ايجاد خسارت و يا بيماري، تخريب اموال، تخريب محيط كار و يا تركيبي از آنها


پاورپوینت


سیستم مدیریت HSE


پاورپوینت رشته مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در مورد ویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارکیری مصالح -23 اسلاید