دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت مروری بر تجربه کشورهای مختلف در به کارگیری IFRS و چالش­های احتمالی در ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت مروری بر تجربه کشورهای مختلف در به کارگیری IFRS وچالشهای احتمالی درایران

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت مروری بر تجربه کشورهای مختلف در به کارگیری IFRS و چالش­های احتمالی در ایران دانلود پاورپوینت مروری بر تجربه کشورهای مختلف در به کارگیری IFRS و چالش­های احتمالی در ایران
23اسلاید
چکيده محتواي فايل:
مروری بر تجربه کشورهای مختلف
در به کارگیری IFRS
و
چالش­های احتمالی در ایران
IFRS در ایران
ایران چندین سال است که درصدد الزام همگانی برای استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برآمده است. اما هر سال به دلیل عدم آمادگی حرفه ای و مهیا نبودن زیرساخت های حداقلی، این موضوع به سال بعد موکول می شود. اخیراً بر اساس ابلاغیه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در آبان ماه 1395 کلیه مؤسسات اعتباری، بانک ها، شرکت های بیمه و کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران كه سال مالی آن ها از 1395/01/01 آغاز می شود ملزم به ارائه گزارش های مالی بر اساس استانداردهای ملی و IFRS شده اند. هدف از این ارائه بررسی تجربه کشورهای پیشرو در به کارگیری IFRS و تاثیرات آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری در سال های اخیر است تا از آن تجربیات در به کارگیری و اجرای بهتر این استانداردها استفاده شود. در این راستا مقاله های علمی و پژوهشی منتشر شده در مجله های معتبر دنیا در سال های 2015 و 2016 جست و جو شدند و 14 مقاله مناسب و مرتبط با موضوع انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. مقاله 1 : کیفیت حسابداری در دوره های قبل و بعد از اتخاذIFRS و تأثیر آن بر کمیته حسابرسی
استراليا 200 شرکت پذیرفته شده در بورس2003 تا 2008 كشورهاي مورد بررسي و
دوره مورد مطالعه
آیا کیفیت اطلاعات حسابداری پس از به کارگیری IFRS بهبود یافته است؟آیا اثربخشی کمیته های حسابرسی در ارتقای کیفیت اطلاعات حسابداری تهیه شده بر مبنای IFRS افزایش یافته است؟سوالات اصلی
ارتباط ارزشی
معیار مورد استفاده برای سنجش میزان تاثیر استفاده از IFRS
کیفیت اطلاعات حسابداری تهیه شده بر مبنای IFRS با اطلاعات حسابداری تهیه شده بر مبنای GAAP استرالیا تفاوت معنی داری نداشت.کمیته های حسابرسی مورد بررسی پس از پذیرش IFRS با اثربخشی بیشتری بر ارتقای کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بودند.نتایج
به عقیده محققان علت احتمالي و اصلي عدم تاثير معني دار استفاده از IFRS الزام قانونی به استفاده از IFRS در استرالیا بوده است. مضافاً این که IFRS و AGAAP هر دو اصول محور هستند.تحليل نتيجه از منظر نويسندگان
مقاله 2 : تأثیر اتخاذ IFRS بر ساختار تأمین مالی شرکت ها در اقتصادهای نوظهور
145 كشور در سراسر دنيا – 150،625 سال-شركت براي دوره 2003 تا 2014 كشورها و دوره مورد مطالعه
آیا ویژگی های کشورها بر ساختار مالی شرکت ها و تصمیم گیری مالی آن ها بعد از اتخاذ IFRS تأثیرگذار است؟آیا استفاده از IFRS بر اهرم مالی شرکت ها تأثیر مثبت دارد؟سوالات اصلی
تصمیم گیری تامین مالي، اهرم مالي معیار مورد استفاده
حفاظت نهادی و قانونی کشورها در فرایندهای تأمین مالی و در نتیجه بر نتایج به کارگیری IFRS موثر است، بنابراین تصمیم برای اتخاذ IFRS می تواند از سازوکارهای کنترلی و دخالت های دولت بر بازارهای مالی تأثیرپذیر باشد.استفاده از IFRS تأثیر یکسانی بر تمام شرکت های مورد بررسی نداشته و بسته به منابع مورد استفاده شرکت ها و اندازه آن ها تأثیرات متفاوتی بر تصمیم گیری تامین مالی آن ها می گذارد.زمانی که منابع حاصل از تأمین مالی برای سرمایه در گردش شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از IFRS تأثیر منفی بر میزان اهرم مالی داشته است. نتایج
مقاله 3 : تغییر در ارتباط ارزشی هزینه های تحقیق و توسعه پس از اتخاذ IFRS
9 كشور اروپايي1997 تا 2005 كشورهاي مورد بررسي و
دوره مورد مطالعه
آیا ارتباط ارزشی هزینه های تحقیق و توسعه گزارش شده بر اساس IFRS با هزینه های تحقیق و توسعه گزارش شده در دوره های قبل از اتخاذ IFRS و بر مبنای استانداردهای ملی تفاوتی داشته است؟سوالات اصلی
ارتباط ارزشي هزینه های تحقيق و توسعه معیار مورد استفاده برای سنجش میزان تاثیر استفاده از IFRS
تغییر نحوه برخورد با مخارج تحقیق و توسعه از الزام به هزینه نمودن این مخارج یا سرمایه ای کردن اختیاری آنها به رویکرد مجاز در IFRS باعث کاهش ارتباط ارزشی مخارج تحقیق و توسعه می شود (بر اساس IFRS مخارج مزبور در صورت داشتن منافع آتی الزاماً بایستی سرمایه ای گردد).در موارد وجود سطح بالاي حفاظت از سرمایه گذاران، تأثیر استفاده ازIFRS بر ارتباط ارزشي هزینه های تحقيق و توسعه قابل ملاحظه بود.در موارد وجود سطح بالاي اجتناب از عدم اطمينان، تأثیر استفاده ازIFRS بر ارتباط ارزشي هزینه های تحقيق و توسعه کمتر بود.نتایج


دانلود پاورپوینت مروری بر تجربه کشورهای مختلف در به کارگیری IFRS وچالشهای احتمالی درایران


تجربه کشورهای مختلف در به کارگیری IFRS وچالشهای احت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد مدیریت پیامبر اكرم(ص) در غزوه احزاب

پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی هشتم ( تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی )