دانلود رایگان


پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری - دانلود رایگاندانلود رایگان دراین پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری بررسی می شود

دانلود رایگان پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری

نوع فایل: power point
قابل ویرایش: 21 اسلاید
قابل ویرایش:5 اسلاید انگلیسی
قسمتی از اسلایدها:
3) اساس روش سوم تعادل غلظت آنيونها و كاتيونها وميزان هدايت الكتريكي اندازه گيري شده است در صورتي كه مجموع آنيونها يا كاتيونها (بر حسب meq/lit )و ميزان هدايت الكتريكي (بر حسب ميكروزيمنس بر سانتيمتر) را داشته باشيم اگر رابطه زير برقرار باشد آزمايش قابل قبول و در غير اين صورت نياز به تكرار آزمايش است.
EC × (1/1 تا 9/0) = مجموع آنيونها يا كاتيونها × 100
4) EC . (7/0-55/0)=TDS

فهرست مطالب واسلایدها:
خورندگی و رسوب گذاری
خوردگی
عوامل مؤثر بر خوردگي
عوامل فیزیکی مؤثر برخوردگی
رسوب گذاري
روشهای تعيين وضعيت خورندگی و رسوب گذاری آب
انديس لانژليه
انديس ريزنار
انديس لارسون
آزمون پايداري كربنات كلسيم
بررسي صحت نتايج آزمايشات شيمي آب

روش تعادل آنيون ها و كاتيون ها و ارائه فرمول فرضي آب


پاورپوینت


خورندگی


رسوب


گذاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره لودرها