دانلود رایگان


پاورپوینت عملکرد لرزه ای اتصال فولادی ممان گیر تیر به ستون - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت به عملکرد لرزه ای اتصال فولادی ممان گیر تیر به ستون پرداخته شده است

دانلود رایگان پاورپوینت عملکرد لرزه ای اتصال فولادی ممان گیر تیر به ستون
نوع فایل power point

قابل ویرایش 61 اسلاید

قسمتی از اسلایدها
1- مدلSMCS (Stress Modified Critical Strain)
زلزله های نورتریج وکوبه محدودیهای بسیار زیادی رادربکار گیری روابط سنتی مکانیک شکست درتخمین گسیختگی اتصالات واجزای سازه های فولادی آشکار کردند. Kanvinde,A.,Dierliein,G.(2004) برپایه مطیلعات میکرومکانیکی وبررسی مکانیزم بنیادی تشکیل ترک نرم دربافت فولاد ،مدلSMCS را که قادر به تخمین آغاز گسیختگی دراتصالات فولادی ، با دقت بسیاربالایی می باشد را معرفی کردند که برخی ازمزایای آن نسبت به مدلهای سنتی مکانیک شکست ازاین قرار می باشد:
1-برخلاف مدلهای قدیمی (J-integral, CTOD)که برپایه محدودبودن ناحیه تسلیم شده قرار دارند،این مدل قادرخواهد بود شکست را حتی در وضعیتی که ناحیه وسیعی تسلیم شده است تخمین بزند..
2-مدلهای قدیمی عموماً تک پارامتری بوده وبر مبنای تنش قراردارند درحالی که این مدل روشی برمبنای کرنش ارائه می کند.
3-این مدل سه محورگی را به عنوان یک پارامتر مستقل درنظرگرفته وتاثیرآن رادرکرنش گسیختگی اعمال می کند.
4-مدلهای قدیمی عموماً برمبنای حضورترک های لب تیز درمحل گسیختگی قراردارند درحالی که باتسلیم فولاد ورخدادگسیختگی نرم،ترک ها از نوع لب کند خواهندبودکه مدلSMCSبه دلیل ساختارخوداین مسئله رالحاظ می کند.
2-پدیده جهش کرنش ، ایجاد شده توسط تمرکزتنش
(Strain Jump Due to Stress Concentration)
اعضای سازه های فولادی عموماً در محل اتصال و اجزای آن، بیش از هر ناحیه دیگری در معرض تمرکز تنش قرار دارند و از آنجایی که محاسبه و یافتن توزیع دقیق تنش های واقعی، کاری دشوار و وقت گیر است لذا در محاسبات معمول مهندسی،اتصال و اجزای آن را برمبنای تنش های اسمی طراحی می کنند. این محاسبات با این فرض انجام می شود که تمرکز تنش احتمالی موجود در تنش های واقعی، پس از ورود به حوزه غیرخطی و باز توزیع تنش، اثر خود را از دست می دهد و بعبارتی تنش های موجود در ناحیه پلاستیک همگی به یک مقدار مشخص (تنش تسلیم) می رسند و لذا مبنا قرار دادن تنش های اسمی در طراحی، مشکلی برای اتصال بوجود نمی آورد !

فهرست مطالب و اسلایدها
1- معرفی یک مدل مکانیک شکست معتبر برای تخمین گسیختگی اتصالات فولادی خمشی
2- پدیده جهش کرنش ایجادشده توسط تمرکز تنش
3- بررسی شکست اتصال خرجینی در زلزله منجیل وارتباط آن با پدیده جهش کرنش
4- بررسی شکست اتصال صلب جوشی در زلزله نورتریج وارتباط آن با پدیده جهش کرنش
5- عملکرد لرزه ای اتصال صلب تقویت شده با ورق
6- ارزیابی حدودپذیرش تیردردستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود


پاورپوینت


عملکرد لرزه ای


اتصال فولادی ممان


گیر تیر به ستون


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درباره كلیله و دمنه 1پاورپوینت درباره كلیله و دمنه 1

پاورپوینت برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

پاورپوینت برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.